basiscursus ehbo

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door twee instructeurs Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.
Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsels en tand door de lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftiging
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Uiteraard leert u ook reanimeren en omgaan met de AED. De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.

Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.

Info en opgave:

locatie: Rode Kruis locatie aan de Boslaan 10a te Zuidhorn (achter de brandweerkazerne)
aanvang: 19.30 uur- 22.00 uur
duur cursus: 8 avonden
kosten: € 220,- bij een volle klas van 8 personen. Inclusief examen, exclusief EHBO-boekje

Ons bankrekeningnummer is NL50 RBRB 0979818346 t.n.v.  EHBO-vereniging  Zuid Noordhorn ovv naam en adres.

Opgeven kan bij de secretaris John van der Laan  secretaris@ehbozuidhorn.nl

Zet in je aanmelding per e-mail de volgende gegevens:

naam voluit
adres/postcode/woonplaats
geb.datum
telefoonnummer
e-mail adres