verlenging diploma

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet.
Bevoegde beoordelaars zijn:

    1. Instructeurs Eerste Hulp (cq kaderinstructeurs) die tevens NRR- erkend
      reanimatieinstructeur zijn, dan wel
    2. Instructeurs Eerste Hulp/ kaderinstructeurs in gezamenlijkheid met een NRR- erkende reanimatieinstructeur

locatie: Rode Kruis locatie aan de Boslaan 10a te Zuidhorn (achter de brandweerkazerne)
aanvang: 19.30 uur- 22.00 uur
duur cursus: 5 avonden
kosten: €47.50 (voor leden)

Ons bankrekeningnummer is NL50 RBRB 0979818346 t.n.v.  EHBO-vereniging  Zuid Noordhorn ovv naam en adres.

Info en opgave: John van der Laan e-mail secretaris@ehbozuidhorn.nl