contact

Cursusadres:
Boslaan 10a
9801 HG Zuidhorn
(Rode Kruis gebouw achter de Brandweerkazerne)

Postadres:
P Broersemastraat 21
9801 NJ Zuidhorn

Voorzitter: Geert Jan Hut
e-mail: voorzitter@ehbozuidhorn.nl

Secretaris: John van der Laan
e-mail: secretaris@ehbozuidhorn.nl

Penningmeester: Jan Boonstra
e-mail: penningmeester@ehbozuidhorn.nl

Evenementencoördinators: Helga Stol en Linda Langendijk

Website: Linda Langendijk
e-mail admin@ehbozuidhorn.nl

Kaderinstructeurs: Hanneke Schipper en Aletta Rozeboom

Kon. Ned. Ver. EHBO, Afdeling Zuidhorn opgericht: september 1968
ingeschreven bij de KvK nummer 40023513
Bank: Regiobank Zuidhorn
Rekeningnummer: NL50RBRB0979818346