AED reanimatie (BLS)

Info en opgave:

locatie: Rode Kruis locatie aan de Boslaan 10a te Zuidhorn (achter de brandweerkazerne)
aanvang: 19.30 uur- 22.00 uur
duur cursus: 2 avonden
kosten: €53.50 inclusief examen. Jaarlijkse herhalingsles €26.75 (1 avond).
Ons bankrekeningnummer is NL50 RBRB 0979818346 t.n.v.  EHBO-vereniging  Zuid Noordhorn ovv naam en adres.

Opgeven kan bij de secretaris John van der Laan  secretaris@ehbozuidhorn.nl

Zet in je aanmelding per e-mail de volgende gegevens:

naam voluit
adres/postcode/woonplaats
geb.datum
telefoonnummer
e-mail adres